uppl2.jpg

Upplýsingatækni

Upplýsingaverið er alhliða upplýsingamiðstöð skólans.  Það er sett saman af bókasafni, tölvustofum og kennslugagnamiðstöð kennara. 

Starfsfólk í upplýsingaveri sinnir m.a.
útláni bóka til nemenda og starfsfólks
útláni kennslugagna til kennara  s.s. kennsluleiðbeiningar, kennsluforrit og kennarahandbækur  útláni tækja s.s. myndavéla, upptökutækja, skanna
ráðgjöf til kennara  um notkun upplýsingatækni í kennslu
umsjón með tölvukosti skólans
kennslu nemenda í tölvufærni og upplýsingalæsi
endurmenntun kennara

Úr aðalnámskrá í upplýsinga- og tæknimennt frá 2007:
Upplýsingamennt er þverfagleg að því leyti að áhersla er lögð á að kenna og leiðbeina nemendum um sérstaka aðferð og tækni við öflun, úrvinnslu og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám nemenda.  

Með því að gera upplýsingamennt þannig í senn að sjálfstæðum þætti í námi og samþættum við annað nám er verið að ýta undir þann skilning með nemendum að upplýsingalæsi er sérstök aðferð til að afla sér af sjálfsdáðum þekkingar og færni á ólíkum sviðum. Mikilvægt er að viðkomandi faggreinakennari beri ábyrgð á þessum þætti kennslunnar. 

Hlutverk kennarans í upplýsingamennt getur verið með ýmsu móti í þessu ferli, allt frá því að vera til staðar á skólasafni eða tölvuveri til aðstoðar nemendum ef svo ber undir, yfir í það að vinna náið með faggreinakennara að upplýsingaverkefnum.     

uppl2.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

Nokkrir punktar:

Mikilvægt er að venja nemendur á tölvur frá upphafi skólagöngu.

Birt í flokknum Fréttir.