Stoðkerfi

Salaskóli leggur kapp á að nemendum líði vel í skólanum. Nemendum sem líður vel og fá að takast á við fjölbreytt og krefjandi viðfangsefni, þurfa síður sérstök úrræði innan eða utan skólans. Salaskóli leggur áherslu á fjölbreyttar leiðir til að styðja við nemendur sem eiga erfitt í skólanum. Sveigjanleiki og fjölbreytni í skólastarfinu er liður í nemendavernd.

Nemendaverndarráð

Nemendaverndarráð starfar samkvæmt lögum. Í því sitja skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, sérkennslustjóri, námsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur. Ráðið fundar vikulega. Umsjónarkennarar vísa málum til nemendaverndarráðs.

Sálfræðingur

Við Salaskóla starfar sálfræðingur sem vinnur greiningar og ráðgjafarstörf. Skólasálfræðingur er Wilhelm Norðfjörð.

Námsráðgjafi

Við Salaskóla starfar námsráðgjafi sem sinnir ýmsum nemendamálum. Álfhildur Eiríksdóttir (alfhildur@salaskoli.is) gegnir starfi námsráðgjafa.

Hjúkrunarfræðingur

Í Salaskóla starfa hjúkrunarfræðingar sem vinnur að heilsuvernd nemenda bæði til líkama og sálar. Hjúkrunarfræðingar eru Sólrún Ólína Sigurðardóttir og Jónína Þórunn Erlendsdóttir (salaskoli@heilsugaeslan.is).

Sérkennarar

Við Salaskóla starfa fimm sérkennarar. Margrét Sveinsdóttir (margretsv@salaskoli.is) er deildarstjóri sérkennslu.

Þroskaþjálfar

Við skólann starfa þrír þroskaþjálfar, Guðlaug Björk Eiríksdóttir (gudlaugb@salaskoli.is), Þorbjörg Hanna Ögmundsdóttir (hannaogm@salaskoli.is) og Þórunn Guðrún Einarsdóttir (thorunnge@salskoli.is).

Talkennari

Guðfinna Guðmundsdóttir (gudfinna@salskoli.is), talkennari starfar í hlutastarfi við Salaskóla.

Önnur úrræði

Salaskóli leitar eftir þeirri sérfræðiaðstoð sem þurfa þykir hverju sinni. Má þar nefna iðjuþjálfa og listmeðferðarfræðinga.