COVID-19 og unga fólkið.

Sérstakur umræðuþáttur um COVID-19 helgaður börnum og ungmennum. Fá tækifæri til að leggja spurningar fyrir framlínufólkið
Næstkomandi þriðjudagskvöld fá börn og ungmenni orðið í sérstökum umræðuþætti um COVID-19 þar sem framlínan, ráðamenn og sérfræðingar svara þeirra spurningum og vangaveltum.
Viðmælendur í þættinum verða sem fyrr Alma Möller landlæknir, Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá Ríkislögreglustjóra, Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra.
En ólíkt fyrri umræðuþáttum um COVID-19 faraldurinn og öðrum þeim fjölmörgu viðtölum sem þessir forvígismenn hafa veitt munu allar spurningar í þessum sérstaka umræðuþætti koma frá unga fólkinu. Þannig gefst þeim færi á að senda inn spurningar sem fyrr í gegnum fyrirspurnarhnapp á ruv.is eða í gegnum netfangið covid19@ruv.is
Einnig gefst unga fólkinu færi á að bera upp lifandi spurningar með því að senda myndskilaboð, t.a.m. í gegnum WeTransfer á sama netfang, covid19@ruv.is
Auk áðurnefndra viðmælenda munu svo Salvör Nordal umboðsmaður barna og Margrét Birna Þórarinsdóttir barnasálfræðingur einnig svara aðkallandi spurningum frá unga fólkinu okkar, eftir því sem við á, spurningum sem snúa ekki hvað síst að stöðu þeirra og líðan við þær aðstæður sem nú ríkja og þau þurfa að læra að fóta sig í, hin óvenjulega samfélagsmynd sem blasir við þeim og allar þessar nýju og framandi áskoranirnar sem þau þurfa að takast á við.
COVID-19 þáttur unga fólksins verður á dagskrá RÚV þriðjudaginn 7. apríl kl. 19.35. Umsjónarmenn þáttarins verða Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og Hafsteinn Vilhelmsson verkefnastjóri UngRúv.

VERTU MEÐ Í LANDSLIÐINU Í LESTRI – VIÐ SETJUM HEIMSMET Í APRÍL

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hleypti um mánaðarmótin af stokkunum lestrarverkefni fyrir þjóðina, þar sem börn og fullorðnir eru hvött til að nýta til lesturs þann tíma sem gefst við núverandi aðstæður.

Lestur er sérstaklega mikilvægur fyrir börn, enda ræðst námsárangur barna að stórum hluta af lesskilningi sem eykst með auknum lestri. Lestur veitir fullorðnum örvandi hvíld frá amstri og áhyggjum dagsins og með lestri aukum við saman veg íslenskrar tungu. Orðaforði eykst, nýjar hugmyndir kvikna, skilningur á lesmáli batnar og þannig skilningur á heiminum öllum. Þá styður aukinn lestur við skapandi störf rithöfunda og þýðenda. Því meira sem við lesum því betra!

Lestrarverkefnið kallast Tími til að lesa. Heitið er dregið af aðstæðunum sem nú eru uppi, þar sem margir hafa meiri tíma en áður til að lesa og þörfin fyrir hugarleikfimi hefur sjaldan verið meiri. Árangurinn er mældur í tíma, þar sem Íslendingar eru hvattir til að skrá allan sinn lestur á vefsíðunni timitiladlesa.is. Þar geta þátttakendur líka fylgst með sameiginlegum lestri þjóðarinnar frá degi til dags. Á næstu fjórum vikum munu þar safnast upp ýmsar upplýsingar um lestur, hugmyndir að lesefni fyrir ólíka aldurshópa, hvatningarmyndbönd frá rithöfundum og öðrum sem segja okkur hvað og hvar þeim finnst gaman að lesa.

Verkefnið mun standa til 30. apríl og að því loknu munum við freista þess að fá afraksturinn skráðan í Heimsmetabók Guinness. Slíkt hefur ekki verið gert áður og því yrði hér um að ræða fyrsta heimsmet sinnar tegundar. Metið gæti orðið viðmið annarra þjóða, eða okkar sjálfra til að bæta með tíð og tíma.

Umgjörð og útlit verkefnisins tekur mið af markmiðinu, þar sem ætlunin er að virkja keppnisskap þjóðarinnar. Merki verkefnisins svipar til merkja íþróttafélaga, keppnistreyjur verða veittar heppnum þátttakendum í lok verkefnisins og leitað verður samstarfs víða til að virkja sem flesta. Ef vel tekst til, gæti verkefnið orðið góður vitnisburður bókaþjóðarinnar Íslendinga um allan heim.

https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=e5cf150d-33a7-11e6-80c7-005056bc217f&newsid=d7c41c37-73e6-11ea-9464-005056bc4d74

Þjónustugjöld vegna leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila

Bæjarráð hefur samþykkt neðangreinda tillögu um leiðréttingar á þjónustugjöldum.

(enska og pólska fyrir neðan, english & polski below) 

Þjónustugjöld vegna leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila.

– Í þeim tilvikum sem þjónusta leik- og grunnskóla fellur niður eða skerðist vegna
verkfalls, samkomubanns, veikinda eða sóttkvíar starfsmanna eða af öðrum
sambærilegum ástæðum verða gjöld fyrir viðkomandi þjónustu leiðrétt í samræmi
við hlutfall skerðingarinnar.

– Í þeim tilvikum sem börn geta ekki nýtt sér þjónustu vegna sóttkvíar eða veikinda
verða gjöld leiðrétt hlutfallslega. Ef foreldrar kjósa að nýta sér ekki þjónustu, t.a.m.
með vísan til tilmæla yfirvalda um að foreldrar og forráðamenn haldi börnum sínum
heima ef kostur er á hið sama við.

– Ofangreint nær til þjónustugjalda leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila.

– Ákvörðunin er tímabundin og gildir til loka maí. Endurskoðun fer fram að teknu tilliti
til aðstæðna og verður fyrirkomulagið auglýst að nýju eigi síðar en 15.maí n.k.“

Framkvæmd leiðréttinga:

Frístund: Leiðréttingar vegna mars koma til lækkunar á reikningi 1. apríl vegna frístundar. Leiðréttingar vegna apríl munu koma til lækkunar á reikningi 1. maí.

Mötuneyti: Vegna tímabundinnar lokunar mötuneytis verður ekki innheimt fyrir mötuneyti 1.apríl. Leiðréttingar munu koma fram á reikningi 1. maí.

Service fees for preschools, compulsory schools and after school centres

In instances where the services of preschools, compulsory schools and after schools centres are postponed because of strikes, assembly restrictions, illness or quarantine of employees or other comparable reasons, service fees will be corrected according to the period of postponed service.

In instances where children cannot use the service because of quarantine or illness, service fees will be corrected accordingly. If parents choose not to use services because of the instructions of the authorites the same applies.

The above is about service fees of preschools, compulsory schools and after school centres.

The decision is temporary and valid until the end of May. It will be reviewed according to the circumstances. A new decision will be advertised not later than May 15 2020.

Opłaty za usługi w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach.

 W przypadku, gdy usługi szkolne i przedszkolne nie są świadczone lub musiały zostać ograniczone z powodu strajku, zakazu zgromadzeń, choroby lub kwarantanny pracowników lub innych związanych z zaistniałą sytuacją powodów, opłata za dane usługi zostanie skorygowana o % zaistniałego ograniczenia.

W przypadkach, gdy dzieci nie mogą korzystać z danej usługi z powodu kwarantanny lub choroby, opłata zostanie skorygowana. Stosowana jest ta sama zasada, jeżeli rodzice lub opiekunowie rezygnują z korzystania z usług z powodu zaleceń władz o tym, aby dzieci zostały w domu w takim stopniu w jakim jest to możliwe.

Wyżej wymienione zasady dotyczą opłat za usługi w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach.

Postanowienie to jest tymczasowe i obowiązuje do końca maja. Będzie ono zrewidowane zgodnie z okolicznościami, a nowe postanowienia zostaną ogłoszone nie później niż 15 maja.

 

Vefsíða fyrir fjarkennslu

Við erum búin að setja upp sérstaka síðu með nauðsynlegum upplýsingum fyrir ykkur nú meðan á samkomubanni stendur og skólastarf er skert. Við setjum inn skipulag skólastarfsins, svör við spurningum sem við höfum fengið, ábendingar um gott og gagnlegt efni o.s.frv.

Hér er tengill á síðuna: bit.ly/salafjarkennsla

Síðan er í stöðugri uppfærslu og erum við enn að vinna í því að setja inn á hana.

Fylgist vel með síðunni.

Netskák

Kópavogsbær hefur blásið til sóknar í skákinni. Boðið verður uppá netskákmót fyrir alla krakka á grunnskólaaldri nokkrum sinnum í viku á meðan aðrar íþróttir/tómstundir hjá nemendum liggja niðri.  Hafa nú þegar um 50 nemendur skráð sig í hópinn.

Hér eru skrefin sem þarf að fara í gegnum til þess að taka þátt (mjög einfalt):

Búa til aðgang á www.chess.com (frítt)

Gerast meðlimur í hópnum „Kópavogur- skólar“  https://www.chess.com/club/kopavogur-skolar

Skrá sig á mótin sem hægt er að gera allt að 60 mínútum áður en þau hefjast.

Næstu mót verða síðan auglýst á forsíðu hópsins inni á chess.com

Dagskrá þessa vikuna:

Fimmtudagsmót 15:30-16:30: https://www.chess.com/live#r=173296

Laugardagsmót 11:00-12:00: https://www.chess.com/live#r=173302

Skólanetskákmót Íslands 29. mars 17:00  (með öllum skólum á landinu) leiðbeiningar hér:  https://www.chess.com/club/skolanetskak

Verðlaunaafhending fjölgreindaleika

Verðlaunaafhending fyrir fjölgreindaleika 2019. Einnig voru veitt verðlaun fyrir ólympíuhlaupið 2019, 4.bekkur hljóp mest og 10.bekkur þar á eftir. Kennarar þessa árganga tóku á móti viðurkenningunni. Þess má geta að skólinn hljóp samtals 2870 km, sem eru rúmlega 2 hringir í kringum landið. 

Myndirnar eru teknar af Daníel Woodard í 9.bekk.

Vinningsliðið með 1306 stig, lið númer 28 – Nafnlausa liðið 
Í öðru sæti var lið númer 8 með 1295 stig – Mygluðu Cheeriosin
Í þriðja sæti var lið númer 3 með 1286 stig – McDonalds

Bestu fyrirliðarnir
4.árgangur fékk viðurkenningu fyrir að hlaupa mest af öllum í Ólympíuhlaupinu
10.bekkur fékk viðurkenningu fyrir að hlaupa mest að meðaltali, 7,5 km

Lúsía 2019

Það er hefð í Salaskóla að halda upp á Lúsíumessu sem tengist verndardýrðlingnum Santa Lúsíu. Kór Salaskóla, sem skipaður er nemendum úr 3.-7. bekk, sér ávallt um Lúsíuathöfnina undir stjórn tónmenntakennara. Krakkarnir klæðast þá hvítum kyrtlum, hnýta silfurbönd um mitti sér og höfuð og halda á ljósi. Lúsían sjálf er prýdd ljósakransi og með rauðan linda um mitti. Í morgun fór Lúsíugangan um allan skólann með söng og tilheyrandi hátíðleika. Nemendur komu fram á ganga með kennurum sínum og fylgdust með göngunni. Falleg og friðsæl stund í Salaskóla í morgunsárið.

Sjá myndir

Alþjóðlega Hour of code

Alþjóðlega Hour of Code (Klukkustund kóðunar) forritunarvikan verður  haldin dagana 9.-15. desember um heim allan.  Markmiðið með átakinu er að hver og einn nemandi forriti í a.m.k. eina klukkustund. Átakið hefur náð til yfir 835 milljón þátttakenda í yfir 180 löndum. 

Búið er að skrá Salaskóla til þátttöku og munu allir nemendur skólans taka þátt í forritunarvikunni. 

Hér má sjá kynningarmyndband um Hour of Code.