Skólaráð

Skólaráð starfar skv. grunnskólalögum. Það er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.
Skólaráð fundar að jafnaði mánaðarlega og eru fundargerðir þess birtar hér á heimasíðu Salaskóla. Í skólaráði Salaskóla sitja eftirtaldir einstaklingar:

Aðalmenn

Hafsteinn Karlsson, skólastjóri (hafsteinn@salaskoli.is)

Auður Kristín Ebenezersdóttir, kennari

Ásgerður Helga Guðmundsdóttir, kennari (asa@salaskoli.is)

Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir, fulltrúi foreldra (inga@gaeludyr.is)

Ólöf Ásdís Ólafsdóttir, fulltrúi foreldra (olofasdis74@gmail.com)

Lilja Björk Hjálmarsdóttir, skólaliði (liljabh@salaskoli.is)

Varamenn

Hrefna Björk Karlsdóttir, aðstoðarskólastjóri (hrefnabk@salaskoli.is)

Guðlaug Úlfarsdóttir, kennari

Fundargerðir