Þjónustugjöld vegna leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila

Bæjarráð hefur samþykkt neðangreinda tillögu um leiðréttingar á þjónustugjöldum.

(enska og pólska fyrir neðan, english & polski below) 

Þjónustugjöld vegna leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila.

– Í þeim tilvikum sem þjónusta leik- og grunnskóla fellur niður eða skerðist vegna
verkfalls, samkomubanns, veikinda eða sóttkvíar starfsmanna eða af öðrum
sambærilegum ástæðum verða gjöld fyrir viðkomandi þjónustu leiðrétt í samræmi
við hlutfall skerðingarinnar.

– Í þeim tilvikum sem börn geta ekki nýtt sér þjónustu vegna sóttkvíar eða veikinda
verða gjöld leiðrétt hlutfallslega. Ef foreldrar kjósa að nýta sér ekki þjónustu, t.a.m.
með vísan til tilmæla yfirvalda um að foreldrar og forráðamenn haldi börnum sínum
heima ef kostur er á hið sama við.

– Ofangreint nær til þjónustugjalda leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila.

– Ákvörðunin er tímabundin og gildir til loka maí. Endurskoðun fer fram að teknu tilliti
til aðstæðna og verður fyrirkomulagið auglýst að nýju eigi síðar en 15.maí n.k.“

Framkvæmd leiðréttinga:

Frístund: Leiðréttingar vegna mars koma til lækkunar á reikningi 1. apríl vegna frístundar. Leiðréttingar vegna apríl munu koma til lækkunar á reikningi 1. maí.

Mötuneyti: Vegna tímabundinnar lokunar mötuneytis verður ekki innheimt fyrir mötuneyti 1.apríl. Leiðréttingar munu koma fram á reikningi 1. maí.

Service fees for preschools, compulsory schools and after school centres

In instances where the services of preschools, compulsory schools and after schools centres are postponed because of strikes, assembly restrictions, illness or quarantine of employees or other comparable reasons, service fees will be corrected according to the period of postponed service.

In instances where children cannot use the service because of quarantine or illness, service fees will be corrected accordingly. If parents choose not to use services because of the instructions of the authorites the same applies.

The above is about service fees of preschools, compulsory schools and after school centres.

The decision is temporary and valid until the end of May. It will be reviewed according to the circumstances. A new decision will be advertised not later than May 15 2020.

Opłaty za usługi w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach.

 W przypadku, gdy usługi szkolne i przedszkolne nie są świadczone lub musiały zostać ograniczone z powodu strajku, zakazu zgromadzeń, choroby lub kwarantanny pracowników lub innych związanych z zaistniałą sytuacją powodów, opłata za dane usługi zostanie skorygowana o % zaistniałego ograniczenia.

W przypadkach, gdy dzieci nie mogą korzystać z danej usługi z powodu kwarantanny lub choroby, opłata zostanie skorygowana. Stosowana jest ta sama zasada, jeżeli rodzice lub opiekunowie rezygnują z korzystania z usług z powodu zaleceń władz o tym, aby dzieci zostały w domu w takim stopniu w jakim jest to możliwe.

Wyżej wymienione zasady dotyczą opłat za usługi w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach.

Postanowienie to jest tymczasowe i obowiązuje do końca maja. Będzie ono zrewidowane zgodnie z okolicznościami, a nowe postanowienia zostaną ogłoszone nie później niż 15 maja.

 

Birt í flokknum Fréttir.