Félagsmiðstöð

Sjáið hvað er að gerast.

Lesa meira

Tenglar

Hér eru tenglar sem geta nýst vel. Aðalnámskrá grunnskóla Textílmennt í Salaskóla Skák í Salaskóla Rasmus.is Matarkönnun í unglingadeild Kópavogsbær SAMKÓP FIRST LEGO LEAGUE Heimili og skóli Upplýsingavefur um aldursblöndun námshópa SAFT Námsmatsstofnun Námstækni  

Lesa meira

Myndasafn

Smelltu á það skólaár sem þú vilt skoða: Skólaárið 2010-2011 Skólaárið 2009 – 2010 Skólaárið 2008 – 2009 Eldri myndir

Lesa meira

Þróunarstarf

Unnið er að mörgum verkefnum: Samvinnubekkir Comneíusar verkefni Útikennsla Grænfáninn Fjölgreindaleikar Skák

Lesa meira

Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun Salaskóla 2004 – 2007 Stefna Salaskóla er að gætt skuli fyllsta jafnréttis milli kynjanna og að hver einstaklingur, nemandi eða starfsmaður, verði metinn á eigin forsendum. Þannig verði tryggt að mannauður nýtist sem best. Kynbundin mismunun er óheimil, í hvaða formi sem hún birtist og er það stefna skólans að útrýma slíkri mismunun […]

Lesa meira

Þjónusta

Ýmis þjónusta

Lesa meira

Stefna Salaskóla

Salaskóli er framsækinn skóli, óragur við að fara ótroðnar brautir. Í stefnumótun og starfi er stuðst við rannsóknir, innlendar og erlendar, og reynslu. Nemendur og hagsmunir þeirra eru ávallt í fyrsta sæti. Allt starfið miðast við að gera sérhvern þeirra að góðum og nýtum þegn þessa lands, óhræddum við að glíma við öll þau […]

Lesa meira

Um skólann

Salaskóli tók til starfa í sumarlok 2001. Skólinn er í Salahverfi, í Leirdal, sem liggur norðan við Rjúpnahæð og sunnan við Seljahverfi í Reykjavík. Skólaárið 2014 – 2015 eru nemendur 550 í 1.-10. bekk í 26 bekkjardeildum. Starfsmenn eru 80. Skólinn býr við afbragðsgóða aðstöðu. Húsnæði skólans er hlýlegt og gott og skólinn er […]

Lesa meira