Dear parents; feeling guilty is not an option these days.

When the ban of social gathering became a fact we planned that grades 1 -5 would attend school up to a point but thas not happened yet. Nevertheless, parents have recieved information from our teachers about what can be done at home.
Some teachers in grades 1 – 5 have for the last days used distance teaching, Seesaw for an example, and some students have even had lessons in home economics.
We assumed that students in grades 6 – 10 would not attend school very often but work more from home. There is so much going on in their studies. The physical training instructors have been teaching via the Internet. Students work on various subjects and use various ways to communicate. For example there was a Yoga Nidra class last Thursday. Teachers have had meetings and offered their students to reach out to them. Some of them have done that and sometimes when they have just woke up and still in their pyjamas.
Some of the teachers who specialize in remedial teaching have reached out to their students and also the teachers who teach Icelandic as a second language.
We have to keep in mind that circumstances vary in our group of staff. Some are ill, some are taking care of sick family members. Some are doing everything they can to protect their family members who are at risk.
Both kindergartens and elementary schools have either been closed or operating with limitations. People with young children are busy taking care of them.
Not everyone can work from home relentlessly and some just can‘t.
I would like to tell you as well that many families are struggling. Quite a few parents contacted me yesterday. People are doing what they can to work from home and take care of their children at the same time. They fear what will happen in the near future and whether or not they will lose their job etc.
Many are under so much pressure and rely on their older children to look after younger siblings. That enables parents to focus on their jobs up to a point.
We who work in Salaskóli keep this in mind when we give our older students new assignments to do.
Many parents experience guilt and worry that they are not doing their best these days. They fear that their children are not learning enough and question their ability to do what they need to do.
To these parents I want to say that feeling guilty is not an option these days.
Don´t hesitate to contact the school administrators if you have any questions.
We should all try to relax and take good care of ourselves.

Dear parents and other guardians of the students in Salaskóli.

These are strange times to say the least. Our school has been closed due to strike for eight days and we don‘t know how much longer the strike will last.

Our school is now closed for all personnel. It will re-open as soon as it has been cleaned. Since the circumstances are the way they are we can‘t say anything about when children whose parents are in the priority group will be allowed to attend school. We will keep you informed.

The whole nation is now dealing with a task that requires time and patience. Schools across the country can only offer limited service and all of them have had to change their plans.

Dear parents, please don‘t worry about your child´s education. Millions of school-children around the world are in the same position and we will work this out when school can start again.

All of us, both children and grown-ups are now facing a new task, how to react to this coronavirus-pandemic. That is a huge task and we all have to do our best.

Students, especially the older ones, have now received studies they can do from home. They are doing fine but all of us, student, teachers and parents, are learning.

I urge you to take a look at this website of the Directorate of Education: https://fraedslugatt.is

There you can find a lot of good material to practise various skills.

It‘s important that you let us know if your children are in quarantine or ill. Please let us know by e-mail: ritari@salaskoli.is

You‘re welcome to send me an e-mail if you have any questions. The address is hafsteinn@salaskoli.is

Best regards and take good care of yourselves.

The principal of Salaskóli

Staðan í Salaskóla 20. mars

Það er einkennilegt ástand núna, það er ekki hægt að segja annað. Skólinn hefur verið lokaður vegna verkfalls í 8 daga og ekki sér til lands í samningamálum. Við höfum nú skellt skólahúsinu í lás. Það verður opnað aftur þegar búið er að þrífa það og gera fínt. Eins og staðan er núna er óvíst hvort Salaskóli fái að opna til að taka á móti börnum þeirra foreldra sem eru í forgangshópum og hafa sótt um forgang í skólanum í næstu viku. En við höldum ykkur upplýstum.

En öll þjóðin er nú að takast á við verkefni sem krefst þolinmæði. Skólastarf í þeim skólum sem eru opnir, er mjög skert og langt frá því nokkur skóli geti haldið þeim áætlunum sem lagt var upp með í byrjun skólaárs. Ég vil biðja ykkur, foreldrar góðir, að vera ekki áhyggjufull eða stressuð vegna náms barnanna. Það eru milljónir skólabarna um allan heim í sömu stöðu og við vinnum okkur út úr þessu þegar skólastarf getur hafist að nýju. Nú erum við öll, bæði börn og fullorðnir, að læra að takast á við veirufaraldur. Það er ekkert smá nám og í því verðum við að standa okkur vel.

Nemendur, einkum þeir eldri, hafa verið að fá verkefni til að vinna í fjarnámi. Það hefur gengið alveg prýðilega, en í þessu eru allir að læra nýjar aðferðir, bæði nemendur, kennarar og foreldrar líka. Hvet ykkur til að skoða líka Fræðslugátt Menntamálastofnunar og aðra slíka vefi sem bjóða upp á námsefni. (https://fraedslugatt.is).

Salaskóli lokaður vegna verkfalla en 9. bekkur mætir í samræmd próf

Eins og kunnugt er eru skólaliðar sem sjá um þrif í skólanum í verkfalli og hafa verið síðan á hádegi í gær, mánudag. Nú er svo komið að þrif í skólanum eru ófullnægjandi og tekin hefur verið ákvörðun um að fella niður kennslu í Salaskóla á morgun miðvikudag og þar til samningar nást.

Nemendur í 9. bekk munu eftir sem áður mæta og taka samræmd próf á morgun og fimmtudag. Dægradvöl er jafnframt lokuð.

Enn þá verkfall í Kópavogi / still strike in Kópavogur

Ekki er búið að semja við Eflingarfólk í Kópavogi og verkfall þeirra heldur því áfram. Minni á að nemendur þurfa að koma með nesti bæði fyrir morgun, hádegi og þeir sem eru í dægradvöl þurfa fyrir síðdegið líka. Nestið verður að vera smurð samloka, ávöxtur eða eitthvað sem ekki þarf hníf, gaffal eða skeið í. Ekki er hægt að nota samlokugrill og örbylgjuofn, þar sem þeir sem þrífa þessi tæki eru í verkfalli. Af sömu ástæðu er heldur ekki hægt að fá heitt vatn í núðlusúpur. Gott er að nemendur hafa með sér vatnsbrúsa eða glas til drekka úr, því við getum ekki lánað þeim glös.

Eflingar people in Kopavogur are still on strike. Remember that students need to bring something to eat both for morning, lunch and those who are in dægradvöl need also for the afternoon too. It must be a sandwich, fruit or something that does not require a knife, fork or spoon. They can not heat their sandwicehes and microwaves cannot be used, as those who clean these are on strike. For the same reason, hot water in noodle soups is also not available. It is good for students to bring a water jug or a glass to drink from, because we cannot lend them a glass.

Skólastarf í dag 9. mars

Verkfalli Starfsmannafélags Kópavogs hefur verið aflýst. Ritari, húsvörður, stuðningsfulltrúar og starfsfólk dægradvalar mætir því til vinnu í dag og dægradvölin er opin eins og venjulega
Þeir skólaliðar sem eru í Eflingu vinna til hádegis og hjá þeim hefst verkfall kl. 12:00. Mötuneytið verður lokað í hádeginu og ekki boðið upp á hádegismat. Við verðum hins vegar með ávexti fyrir þá sem eru með ávaxtaáskrift. Gæsla í útvakt verður með eðlilegum hætti til kl. 12 en frá 12 – 1230 verða eitthvað færri á vakt á skólalóð en venjulega.

Verkföll hafa mikil áhrif á skólastarf í Salaskóla frá og með 9. mars

Starfsmannafélag Kópavogs (SFK) og Efling hafa boðað verkföll 9. og 10. mars, 17. og 18. mars, 24. og
26. mars. og 31. mars og 1. apríl og ótímabundið frá 15. apríl.

Starfsmenn Eflingar hafa boðað ótímabundið verkfall frá og með mánudeginum 9. mars. Þeir sinna m.a. öllum þrifum í skólanum og gæslu nemenda í frímínútum.

Starfsmenn SFK hafa boðað verkfall á tilteknum dagsetningum, fyrst 9. og 10. mars. Starfsmenn SFK er m.a. húsvörður, ritari, skólaliðar og stuðningsfulltrúar. Ekki verður innheimt fyrir þjónustu sem fellur niður vegna verkfalls. Foreldrum er bent á að skrá forföll nemenda í Mentor og takmarka símhringingar.

Ef til verkfalls kemur þá munu áhrif verkfalls m.a. verða með eftirfarandi hætti :

Mánudagur 9. mars og þriðjudagur 10. mars

– Mötuneyti verður lokað frá mánudeginum 9. mars. Nemendur þurfa að koma með nesti í skólann.
– Stuðningsfulltrúar verða í verkfalli og nemendur sem hafa fengið stuðning frá þeim verða án hans.
– Skólinn verður ekki þrifinn frá og með mánudeginum 9. mars.
– Frímínútnagæsla skólaliða fellur niður frá og með mánudeginum 9. mars. Í Salaskóla verða því enginn til þrír starfsmenn sem sinna almennri gæslu í útivist þessa daga og þurfa að hafa auga með allt að 330 nemendum.
– Frístund verður lokuð frá og með mánudeginum 9. mars.
– Félagsmiðstöð verður lokuð þá daga sem SFK er í verkfalli.

Miðvikudagur 11. mars
– Mötuneyti verður lokað frá mánudeginum 9. mars. Nemendur þurfa að koma með nesti í skólann.
– Skólinn verður ekki þrifinn frá og með mánudeginum 9. mars.
– Frímínútnagæsla skólaliða fellur niður frá og með mánudeginum 9. mars. Í Salaskóla verða því enginn til þrír starfsmenn sem sinna almennri gæslu í útivist þessa daga og þurfa að hafa auga með allt að 330 nemendum.
– Frístund verður lokuð frá og með mánudeginum 9. mars.
– Félagsmiðstöð verður lokuð þá daga sem SFK er í verkfalli.

Fimmtudagur 12. mars. Nánari upplýsingar berast síðar.

Til foreldra vegna COVID-19 / To parents because of the COVID-19 coronavirus

Ágætu foreldrar / forráðamenn
 
Í ljósi þess að nú hefur hættustigi almannavarna verið lýst yfir vegna COVID-19 kórónaveirunnar áréttar almannavarnadeild ríkislögreglustjóra mikilvægi þess að allir fylgi leiðbeiningum sóttvarnarlæknis. Nýjustu upplýsingar eru ávallt að finna á vef Landlæknisembættisins: www.landlaeknir.is
Foreldrar eru beðnir um að fylgjast reglulega með nýjustu upplýsingum um þau svæði sem skilgreind eru sem hættusvæði. Ef börn eða fjölskyldur þeirra ferðast um þau svæði, þurfa þau fara í sóttkví skv. leiðbeiningum Landlæknis.
Foreldrum barna með skert ónæmiskerfi eða undirliggjandi öndunarfærasjúkdóma er ráðlagt af heilbrigðisyfirvöldum að ráðfæra sig við viðkomandi sérfræðing eða heimilislækni.
Einstaklingar sem finna fyrir einkennum og hafa mögulega verið útsettir fyrir smiti t.d. vegna ferðalaga eru hvattir til að hringja í síma 1700 og fá leiðbeiningar. Þeir sem verið hafa í nánu samneyti við einstaklinga með staðfesta eða líklega sýkingu verða settir í sóttkví og hið sama á við um þá sem ferðast hafa á undanförnum dögum til skilgreindra hættusvæða.
 
_________________________________________________________________________
 
Information for parents / guardians
 
To parents and guardians
As state of alert has now been issued because of the COVID-19 coronavirus
The Department of Civil Protection and Emergency Management emphasizes the importance that everyone follows instructions issued by the Icelandic chief of epidemiology. Newest information can always be found on the web www.landlaeknir.is
Parents and guardians are asked to monitor regularly which areas have been defined as risk areas. If children or their families have been staying in those areas, they will need to go into quarantine as instructed by the Directorate of Health.
Parents of children who have a weak immune system or underlying respiratory diseases are advised to consult with their medical specialist or family doctor.
Individuals who have symptoms and might have been exposed to infection, for example due to travelling, are encouraged to contact health authorities by calling the number 1700 and get instructions. Those who have been in close contact with individuals that have a confirmed or possible infection will need to go into quarantine, as will those who have recently travelled to areas defined as risk areas.