Neyðarstig hefur áhrif á starf Salaskóla

English below
Nú hefur verið lýst yfir neyðarstigi almannavarna vegna sýkinga af völdum COVID-19. Grunnskólum er heimilt að halda uppi skólastarfi með ákveðnum takmörkunum og því hefur þetta áhrif á skólastarfið. Starfsfólk þarf að gæta að 1 metra nálægðartakmörkunum sín á milli og ekki mega vera fleiri en 30 fullorðnir einstaklingar í sama rými. Foreldrar og aðstandendur mega ekki koma inn í bygginguna nema mjög brýna nauðsyn beri til.
Við leggjum áherslu á að geta haldið upp daglegu skólastarfi og að það verði fyrir sem minnstum röskunum vegna veirufaraldursins. Það er sameiginlegt verkefni okkar allra og til þess að það gangi upp verðum við öll að ganga í takt.
Smit hafa komið upp allt í kringum okkur en hingað til höfum við sloppið í þessari bylgju. Við viljum sleppa áfram og því ítrekum við eftirfarandi:
  • Það má alls ekki senda börn í skólann sem eru kvefuð, með hálssærindi, slappleika, eða önnur flensulík einkenni. Þó svo að þau séu ekki með COVID þá geta þau borið önnur smit í skólafélaga eða starfsfólk. Við megum alls ekki við því að missa starfsfólkið okkar í umgangspestir því þá þurfum við í mörgum tilfellum að senda börn heim, þar sem við höfum mjög fáa sem geta sinnt forfallakennslu.
  • Við höfum þá reglu að ef einhver á heimilinu er að bíða eftir skimun þá eiga börnin á heimilinu ekki að mæta í skólann fyrr en neikvæð niðurstaða hefur fengist. Við biðjum ykkur um að virða þetta þó svo að þessi regla okkar gangi e.t.v. lengra í sumum tilfellum en tilmæli almannavarna segja til um.
  • Ef smit kemur upp bregðumst við strax við og vinnum í samræmi við leiðbeiningar almannavarna. Það má búast við að þá verði skólanum lokað alveg í fyrstu meðan unnið er úr smitrakningu. Síðan verði lokað að hluta.
Við hvetjum ykkur til að ræða um veirufaraldurinn við börnin ykkar og ekki gleyma unglingunum. Þau hafa miklar áhyggjur af þessu og það getur valdið þeim vanlíðan. Eflaust eru mörg þeirra að glíma við erfiðar spurningar sem þau þora ekki að bera upp. Hvetjið þau til að spyrja og láta vita ef þau hafa áhyggjur. Við bjóðum upp á viðtöl við fagfólk á þessu sviði ef þarf. Svo bara að passa vel upp á sínar persónulegu sóttvarnir.
Einhverjir hafa verið að spyrja um hvort börnin fái fjarkennslu ef þau eru í sóttkví heima. Því er til að svara að það er engin skipulögð fjarkennsla í gangi núna og verður ekki nema skólinn þurfi að loka. Þið getið því fylgst með námsáætlunum barna ykkar og látið þau vinna eftir þeim ef þau þurfa að fara í sóttkví. Svo er bara góð hugmynd að grípa bók og lesa eða vinna eitthvað gagnlegt í tölvunni.
English:
The Department of Civil Protection has now raised the alert level to emergency phase due to increase in Covid19 cases.
Elementary schools have permission to operate, although not without limitations. This situation does affect the school. Staff must stay at least one meter apart between themselves and no more than 30 adults can gather in the same room. Parents and other relatives of our pupils are not allowed to enter the building unless it‘s absolutely necessary.
Our goal is to maintain daily routine here in school with as little disruption as possible in the pandemic. It is a common task for all of us and in order for us to succeed we must all work together.
  • Children who have a cold, sore throat, are feeling poorly or have other flu-like symptoms should absolutely not be sent to school. Although they may not have Covid19 they could infect their classmates and our staff. We need all hands on deck these days and it‘s vital that our staff do not get infected by any deseases. The consequences could result in us having to send our pupils home. There are vey few teachers who can substitute.
  • As a rule we ask you that if someone in your household is waiting to get tested for the virus then the children should not be sent to school until negative result has been confirmed. We ask you to respect this even though this rule of ours may go a little further than the Department of Civil Protection has announced.
  • If someone in school will get infected we will react immediately according to the instructions from the Department of Civil Protection. We might then have to close down while the tracing team works on a solution. After that we might have to close partially for some time.
We urge you to talk to your children about this pandemic. Keep in mind that children whatever their age is are really worried and this can cause stress and anxiety. Some might even have questions that they are too afraid to ask. Encourage your children to ask questions and tell others if they´re worried. We can also arrange interviews with professionals if needed. Each and everyone must do their best to disinfect and keep this virus at bay.
We´ve had som inquieries about online-teaching for children who are quarantined at home. The answer is that there is no organized online-teching going on at the moment and there won‘t be unless the school has to close. Therefore you can look up your children‘s curriculum online and have them work according to it should they need quarantine. It is also a good idea to grab a book to read or work on something useful in your computer.

Almennt um starfið og skipulagsdag 2. október

Starfið gengur alveg prýðilega hér í Salaskóla. Nemendur stunda námið af krafti og nota frístundir í skólanum til að leika sér saman. Við höfum ekki orðið fyrir skakkaföllum í haust og fylgjum vel leiðbeiningum almannavarna í þeim efnum. Við megum að sjálfsögðu ekkert slaka á. Aðstæður geta breyst í einu vetfangi og við erum að sjálfsögðu viðbúin því. Auk okkar sem störfum hér gegnið þið foreldrar og forráðamenn veigamiklu hlutverki í sóttvörnunum. Þið þurfið að halda ykkur utan skólahússins áfram og foreldraviðtöl sem ættu að vera um þessar mundir munu því frestast eitthvað eða vera tekin í gegnum síma eða tölvur. Munið líka að ræða við börn ykkar reglulega um mikilvægi sóttvarna. 

Við viljum árétta að þegar einhver á heimilinu hefur óskað eftir að fara í sýnatöku, þá viljum við að börnin séu einnig í sóttkví þar til niðurstaða hefur fengist. Við viljum líka biðja ykkur um að upplýsa okkur ef börn ykkar eru heima vegna þess að þeir eru í stuttri eða langri sóttkví. Alltaf þegar þið skráið fjarvist vegna þeirra urfið þið að nefna ástæðu fjarvistar. 

Það er svo óskaplega mikilvægt fyrir krakkana og okkur öll að geta haldið uppi eðlilegu skólastarfi. Víða um heim eru skólar lokaðir og hafa verið það síðan í vor. Gríðarleg lífsgæði eru tekin frá þeim og líklegt er að fjöldi barna í fátækari löndum eigi aldrei afturkvæmt á skólabekk.

Á föstudag, 2. október, er skipulagsdagur í skólanum og þá eru nemendur í fríi. Við starfsfólkið mætum, leggjum mat á skólastarfið í haust og gerum áætlanir fyrir næstu vikur. Frístundin er opin og þeir sem eru með börn þar fá upplýsingar frá Auðbjörgu. 

Við þurfum að ganga á þolinmæðisbirgðir okkar áfram. Fara eftir leiðbeiningum og bregðast við þegar þarf. Við viljum þakka fyrir ykkar framlag og bara höldum áfram að vanda okkur. 

 

Mikilvæg skilaboð

Það hefur gengið prýðilega hér í Salaskóla í haust. Í ljósi ástandsins í samfélaginu er aðalverkefni okkar að halda hér uppi daglegu skólastarfi fyrir nemendur frá morgni og fram á dag. Annað sem fylgir starfi skóla er margt sett til hliðar. Eins og fréttir bera með sér getur veiran verið ógn við skólastarf ef smit berst í skólann. Við sem vinnum hér í skólanum förum í einu og öllu eftir tilmælum almannavarna sem gilda fyrir grunnskóla og leggjum þannig okkar af mörkum til að láta þetta ganga sem best. Engu að síður getur allt gerst og við erum viðbúin því. 

Við viljum vekja athygli ykkar á því að skólinn er lokaður öðrum en starfsfólki og nemendum bæði á skólatíma og utan hans. Foreldrar og aðrir utanaðkomandi mega ekki koma inn í skólahúsið en við höfum þó gert örfáar undantekningar á því. Við munum nú herða enn frekar á þessu næstu tvær vikurnar. 

Foreldraviðtöl eru á dagskránni á næstunni og að þessu sinni verða þau aðallega tekin í síma eða í fundarforritum í tölvunni. Kennarar munu verða í sambandi við ykkur og finna út úr þessu með ykkur. 

Rétt er að vekja athygli á að allt þetta hefur áhrif á kennslu og fræðslu sem utanaðkomandi aðilar hafa séð um hér í skólanum. Þar má nefna skákþjálfun, forfallakennslu, hljóðfærakennslu og hvers kyns fræðslu aðra sem fólk utan skólans hefur sinnt. Starfsfólk skólans tekur þannig á sig vinnu fyrir aðra sem eru forfallaðir og því geta komið dagar sem við ráðum ekki við að sinna allri kennslu vegna forfalla. Þá þurfum við að senda nemendur heim. Biðjum ykkur um að taka því vel. 

Yngstu börnin eru í frístund eftir skóla og þar gildir það sama og í skólastarfinu. Foreldrar eiga ekki að koma inn í skólann þegar þeir sækja börnin, starf getur fallið niður vegna forfalla og börn eiga ekki að vera hálfveik í frístundinni.  

Það eru tilmæli frá almannavörnum um að börn sem eru með einhver veikindi eigi að vera heima. Það gildir líka um kvef og svoleiðis. Brýnið fyrir þeim að þvo sér og spritta. 

Við þurfum öll að hjálpast að við á láta þetta ganga vel. Það skiptir mestu máli að krakkarnir geti mætt í skólann. Takið upp símann ef þið þurfið að ræða eitthvað mikilvægt við okkur, sendið tölvupóst ef það eru upplýsingar sem þið þurfið að koma á framfæri. 

Skólasetning Salaskóla 2020

Nemendur eru boðaðir í skólann til að hitta umsjónarkennara og skólafélaga þennan dag. Nemendur mæta í anddyri skólans hópar eru lesnir upp og fara með kennara í umsjónarstofu. Gert er ráðfyrir að heimsóknin sé um það bil 30 mínútur.   Foreldrar eiga ekki að koma í skólann nema vera boðaðir sérstaklega.

2. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst kl 8:30 börn fædd 2013
3. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst 9:00 börn fædd 2012
4. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst 9:30
5. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst 10:00
6. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst 10:30
7. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst 11:00
8. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst 11:30
9. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst 12:00
10. bekkur er boðaður í stutta skólaheimsókn þriðjudaginn 25. ágúst 12:30

Skólasetning 25. ágúst

Nú er nýtt skólaár að hefjast og það eru örfá atriði sem við þurfum að hnykkja á við ykkur foreldrana. Þið fái svo ítarlegri upplýsingar þegar nær dregur.

1. Vegna takmörkunar á samkomum vegna farsóttar mega utanaðkomandi ekki koma inn í skólann nema í algjörum undantekningatilfellum og í samráði við skólastjórnendur. Þetta á við um foreldra líka.
2. Skólasetning er þriðjudaginn 25. ágúst. Þar sem í gildi er takmörkun á samkomum vegna farsóttar boðum við nemendur í hverjum árgangi fyrir sig, hittum þau hér í anddyrinu og þau fara svo með kennurum sínum í skólastofu. Kennararnir fara aðeins yfir málin með þeim og svo fara krakkarnir heim. Skólasetning hjá hverjum árgangi tekur hálftíma til þrjú korter. Við sendum ykkur tímasetningar hvers árgangs í næstu viku. Foreldrar geta því miður ekki verið með á skólasetningu.
3. Kennsla hefst skv. stundaskrá miðvikudaginn 26. ágúst. Að öllu óbreyttu verður hún hefðbundin og án skerðingar. Nemendur eiga allir að mæta í skólann.
4. Sumardvöl 1. bekkinga verður út næstu viku. Það er engin dægradvöl á mánudag og þriðjudag, 24. og 25. ágúst. Dægradvöl hefst 26. ágúst.
5. Við munum gæta ítrustu sóttvarna og allir þurfa að þvo sér og spritta hendur reglulega og fara varlega.
6. Foreldrafundir og kynningar hér í skólanum munu bíða betri tíma. Við reynum að halda ykkur öllum vel upplýstum með öðrum hætti.

Við skulum öll leggja okkur fram við að halda uppi góðu skólastarfi fyrir börnin. Við erum orðin sjóuð að lifa með veirunni og vitum að við getum þetta. Stöndum saman í þessu.

 

Skóladagatal 2020-2021

Skóladagatal Salaskóla fyrir næsta skólaár hefur ekki verið endanlega samþykkt en eftirfarandi dagsetningar liggja þó fyrir:

25. ágúst, skólasetning fyrsti skóladagur

26. og 27. október vetrarleyfi

18. og 19. febrúar vetrarleyfi

Um leið og skóladagatalið hefur verið samþykkt setjum við það á heimasíðuna.

 

Sumarfrí

Nú erum við starfsfólk Salaskóla komin í sumarfrí. Þökkum nemendum, foreldrum gott samtarf við oft erfiðar aðstæður í vetur og sérstaklega í vor. Veirufaraldur, verkföll, vatnsflóð og stundum veður settu strik í reikninginn, en saman unnum við okkur í gegnum þetta allt og lukum skólaárinu með sóma. Það verður talsverð starfsemi í skólahúsinu í sumar. Leikskólarnir nota húsið fyrir sína starfsemi, félagsmiðstöðin Fönix er opin í sumar, vinnuskólinn er með aðstöðu og svo verður boðið upp á gistingu í skólanum á símamóti Breiðabliks og einnig á móti á vegum Gerplu.
 
En skrifstofa skólans opnar svo aftur í vikunni eftir verslunarmannahelgi.
 
Hafið það gott í sumar!

Skólaslit í dag

Í dag verður Salaskóla slitið eftir viðburðarríkan og furðulegan vetur. Nemendur í 1. – 9. bekk mættu í skólann kl. 8:00 í morgun og kl. 11:00 safnast allir saman og skólanum verður slitið. Útskriftarhátíð 10. bekkinga hefst svo kl. 12:30 og þá mæta þeir prúðbúnir og taka við vitnisburði sínum og kveðja skólann.

Útskrift og skólalok 10. bekkinga

Nú hefur verið slakað á samkomubanninu og það gerir okkur mögulegt að bjóða foreldrum 10. bekkinga að taka þátt í útskriftinni með okkur. Við höfum því ákveðið að útskriftin verði mánudaginn 8. júní í hádeginu kl. 12:30 – 13:30 hér í skólanum. Hverjum nemanda geta fylgt tveir fullorðnir en því miður getum við ekki boðið systkinum að vera með eins og stundum hefur verið. Þetta er fjölmennur árgangur og plássið af skornum skammti. Við munum raða stólum þétt í salinn og þeir sem vilja meira rými geta valið um það.

Á útskriftinni verða stutt ávörp nemenda og kennara, einhverjir nemendur verða með atriði og svo verða útskriftarskírteini afhent. Að lokinni athöfn geta gestir gripið kaffibolla og fengið skammtaðan kökubita sem skólinn býður upp á. Ágætt að staldra aðeins við og spjalla smá stund áður en haldið er út í sumarið. Gerum ráð fyrir að öllu verið lokið kl. 14:00.

Foreldrar eiga ekki að koma með veitingar eins og venjan er á útskriftum hjá okkur. Við viljum gjarnan að nemendur komi í betri fötum á þessa mikilvægu athöfn.

Síðasti skóladagur 10. bekkinga er miðvikudagurinn 3. júní. Daginn eftir halda þeir á vit ævintýra í einnar nætur útskriftarferð sem að sjálfsögðu er óvissuferð og enginn veit hvert farið verður.

Verkfalli aflýst

Verkfalli Eflingar hefur verið aflýst og venjulegt skólastarf hefst kl. 8:10 í dag skv. stundaskrá. Nemendur þurfa að mæta með morgunnesti áfram vegna sóttvarna.