Gegn einelti

Einelti er ekki liðið í Salaskóla og í skólareglum eru það flokkað sem alvarlegt mál. Skólayfirvöld, starfsfólk, nemendur, skólaráð og foreldrafélag vinna markvisst með fjölbreyttum aðferðum gegn einelti í skólanum. Í öllum bekkjum er unnið eftir forvarnaráætlun Salaskóla þar sem áhersla er á að byggja upp jákvæð samskipti og góða sjálfsmynd. Skólinn leggur ríka áherslu á að traust og virðing ríki innan skólans og nemendum og starfsfólki líði vel í skólanum. Vinna með einstök eineltismál er á ábyrgð nemendaverndarráðs.

Salaskóli styðst við eftirfarandi skilgreiningu á einelti, en túlkar hana rúmt og vinnur frekar fleiri mál en færri sem eineltismál:

Einstaklingur er lagður í einelti ef hann/hún verður fyrir endurteknum neikvæðum verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið tímabil

Salaskóli hvetur nemendur sem telja sig eða aðra nemendur verða fyrir einelti að segja frá því. Þeir geta leitað til kennara, námsráðgjafa, félagsráðgjafa, skólastjórnenda eða foreldra. Mikilvægt er að bíða ekki með að tilkynna.

Viðbrögð:

  • Þegar grunur vaknar um einelti eða skólanum berst tilkynning er málið kannað og aflað nauðsynlegra upplýsinga.
  • Viðtöl við gerendur og foreldra þeirra. Þá er einnig rætt við þolanda og foreldra hans.
  • Tekið fyrir í nemendaverndarráði og skráð þar.
  • Málinu fylgt eftir þar til tryggt þykir að því sé lokið.